Psykoterapi

Fokuseret samtale, Kompetenceudvikling, Psykoterapi  PE Traumeterapi samt SE-terapi.

Fokuseret samtale....

Nogle gange har vi blot brug for at blive lyttet til. At der er en som kan rumme og hjælpe med det vi må have på sinde.Kompetenceudvikling

Er du sportsudøver eller ønsker du blot at blive bedre til det du gør, har du mulighed for at indgå i et forløb, som har til formål, at skærpe dit overblik og fokusere på at øge dine kompetencer.

Sammen tager vi udgangspunkt i det du har og det mål du ønsker at nå.PE traumeterapi...

tager sit udgangspunkt i selv traumet og

støtter en konstruktiv kognitiv proces, til bedre håndtering

af traumet samt minimering af symptomer.

PE traumeterapi er skabt af Dr. Edna Foa og anvendes til 

behandling af PTSD og kompleks PTSD, efter krise-

og krigshandlinger, overgreb, ulykker, vold, voldtægt og

tilsvarende svære livstruende oplevelser.Psykoterapien...

Har udgangspunkt i mit menneskesyn, hvor vi som mennesker er helt unikke.

For at kunne udfolde vores sande jeg, har vi behov for

at være sammen med andre mennesker.

Det er blot i kraft af andre, at vi kan spejle os og se hvordan vi påvirker andre.

Jeg tænker, at der er mange årsager til, at vi som menneske, har det som vi har det.

Ydre påvirkninger og vores egen evne til at håndtere egne følelser, har stor inflydelse på, hvordan vi lever vores liv.

Påvirkninger fra barndommen, har stor inflydelse på, hvordan vi benytter os af mestring og strategi eller

mentaliseringssvigt og kompenserende adfærd.

Jeg lytter til dig og støtter dig i, at genfinde dig selv for, at du kan blive bedre til at anerkende dig selv.


I samtalen tager vi udgangpunkt i den proces du oplever

livet igennem. Vi fødes i en familie og den relation og interaktion vi oplever og erfarer som barn, tager vi med os ind i voksenlivet. I en anden form, bliver vores barndom en videreudvikling som vi ubevidst benytter i voksenlivet. En vigtig ting er - med støtte og omsorg, at kunne se på sig selv og livet, med ydmyghed og egenomsorg - uden at blive fanget af vores eget forsvar og måske negative tanker om andres påvirkning af os som personer.


Som et sejlskib, bevæger vi os gennem livet. Den vind - de ydre påvirkninger som kommer livet igennem, påvirker den kurs vi vælger i livet. Påvirkningerne kommer fra vores omgivne miljø, vores familie, vores arbejde, skole eller uddannelse.


Når vi skal eller ønsker at skifte kurs i livet, er det vigtigt med nærværende, omsorgsfuld støtte og selv indsigt. Det koster lidt energi og overblik, at ændre kursen i livet,  men det er en vidunderlig oplevelse, når man mærker, at livet bliver følelsesmæssigt nemmere at være i. Oplevelsen af, at livsværdien, selvbilledet bliver mere værdifuldt, er skøn.


Terapien støtter din oplevelse af dig selv.

Terapien støtter dine muligheder i, at tro og stole mere på dig selv

Terapien støtter dig i processen med at overskue og lægge en ny kurs i livet.Mine kompetencer er:


Arbejdsrelateret stress.

ADHD/ADD.

Adfærds- og Personlighedsforstyrrelser.

Den svære kærlighed.

Familieliv.

En vanskelig barndom, ungdom.

Mobning.

PTSD og Tjenesterelateret PTSD - kompliceret PTSD efter udsendelse til internationale missioner.

Selvskade, selvmordsadfærd.

Skam, skyld og sorg.

Spiseforstyrrelser.

Traumer.