Psykoterapi

Psykoterapi  PE Traumeterapi samt SE-terapi.

Psykoterapien...

Har udgangspunkt i mit menneskesyn, hvor vi som mennesker er  ganske unikke.

For at kunne udfolde vores sande jeg, har vi behov for, at være sammen med andre mennesker - uden at føle sårbarhed og/eller isolationsbehov.


I samtalen tager vi udgangpunkt i den proces du oplever

livet igennem. Vi fødes i en familie og den relation og interaktion vi oplever og

erfarer som barn, tager vi med os ind i voksenlivet. I en anden form,

bliver vores barndom en videreudvikling som vi ubevidst benytter i voksenlivet.

En vigtig ting er - med støtte og omsorg, at kunne se på sig selv og livet,

med ydmyghed og egenomsorg - uden at blive fanget af vores eget forsvar og

måske negative tanker om andres påvirkning af os som personer.


PE traumeterapi...

tager sit udgangspunkt i selv traumet og

støtter en konstruktiv kognitiv proces, til bedre håndtering

af traumet samt minimering af symptomer.


PE traumeterapi er skabt af Dr. Edna Foa og anvendes til

behandling af PTSD og kompleks PTSD, efter krise-

og krigshandlinger, overgreb, ulykker, vold, voldtægt og

tilsvarende svære livstruende oplevelser.


SE terapi har udgangspunkt i medtode af Peter Levine.

I terapien tager vi udgangspunkt i rare, sikre og rolige oplevelser. Hvorefter vi metaforisk omformer traumet til en form, hvor du kognitivt, kan rumme, acceptere og skabet accept til en punkt for udvikling.
Fokuseret samtale....

Nogle gange har vi blot brug for at blive lyttet til. At der er en som kan rumme og hjælpe med det vi må have på sinde.


Kompetenceudvikling

Er du sportsudøver eller ønsker du blot at blive bedre til det du gør, har du mulighed for at indgå i et forløb, som har til formål, at skærpe dit overblik og fokusere på at øge dine kompetencer.

Sammen tager vi udgangspunkt i det du har og det mål du ønsker at nå.Terapien støtter din oplevelse af dig selv.

Terapien støtter dine muligheder i, at tro og stole mere på dig selv

Terapien støtter dig i processen med at overskue og lægge en ny kurs i livet.


Mine kompetencer er:


Arbejdsrelateret stress.

ADHD/ADD.

Adfærds- og Personlighedsforstyrrelser.

Den svære kærlighed.

Familieliv.

En vanskelig barndom, ungdom.

Mobning.

PTSD og Komplekts PTSD.

Selvskade, selvmordsadfærd.

Skam, skyld og sorg.

Spiseforstyrrelser.

Traumer.


Min terapi og samtaler, tager deres udgangspunkt i uddannelse ved

Pædagogudd. 2003.

Basiskursus ved Gestaltterapeutisk Institut 2015.

Psykoterapeutisk Institut Aarhus 2015-2019.

Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit 2 for Unge, Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien Skejby samt kurser, uddannelser og efteruddannelser gennem 16 års ansættelse 2007-2020.

Introduktion til Somatic Expierience Therapy ved Peter Levine og Traume healing DK.

Prolonged Exposure, ved Edna Foa og Sandy Capaldy.

3 års ansættelse ved Forsvarets Veterancenter som projektmedarbejder og opsøgende rådgiver.

4 udstationeringer på internationale operationer med Forsvaret


Fra 2023 er jeg igen ansat ved Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit 2 for Unge.

KOP ved PsykoSocialt Beredskab ved Region Midtjylland 2023 -samt ikke mindst livserfainger fra 53 år, skilsmisse, udeboende børn, sygdom i familien og tid alene, savn og afsavn.

I perioden 28. april til 3. august 2022, påmønstrede jeg en dansk sejlbåd på Atlanterhavessiden af Panama og sejlede 5800 sømil ud på Stillehavet. En sejlads fra Shelter Bay Marina, gennem Panama kanalen, Las Perlas, Galapagos, Marquesa, Tuamutu og til Papeete på Tahiti.

Fra 8. maj og til 3. august 2024, sejler jeg igen fra Shelter Bay Marina i Panama og gennem kanalen til Galapagos, Rapa Nui - Påskeøen, Pitcairn, Tuamutu og til Papeete på Tahiti. En sejlads på ca. 5500 sømil. 

Disse to sejladser er nogle af de længste distancer man sejler på ocean uden, at møde land. Fra Galapagos og til Marquesa er der ca. 19 dages sejlads. Fra Galapagos og til Rapa Nui er der ca. 25 dages sejlads.Jeg søger inspiration og faglige udgangspunkter i:

Bo Møhl - om emnet selvskadende adfærd.

Carla Sharp - Personlighedsforstyrrelser

Edna Foa - Prolonged Exposure Therapy

Finn Skårderud - Spiseforstyrrelser, selvskade

Henrik Rindom - Misbrug, selvskade

John Henden - Løsningsfokuseret samtaler

Lars J. Sørensen - Skyld, Skam og Sorg

Peter Fornagy - Metalisering

Peter Levine - Somatic Experience Therapy

Susan Hart - Neuropsykologisk Psykoterapi

Zahava Solomon - Sekundær traumatisering