Psykoterapi

Psykoterapi  PE Traumeterapi samt SE-terapi.

Fokuseret samtale....

Nogle gange har vi blot brug for at blive lyttet til. At der er en som kan rumme og hjælpe med det vi må have på sinde.Kompetenceudvikling

Er du sportsudøver eller ønsker du blot at blive bedre til det du gør, har du mulighed for at indgå i et forløb, som har til formål, at skærpe dit overblik og fokusere på at øge dine kompetencer.

Sammen tager vi udgangspunkt i det du har og det mål du ønsker at nå.


Psykoterapien...

Har udgangspunkt i mit menneskesyn, hvor vi som mennesker er helt unikke.

For at kunne udfolde vores sande jeg, har vi behov for

at være sammen med andre mennesker.


I samtalen tager vi udgangpunkt i den proces du oplever

livet igennem. Vi fødes i en familie og den relation og interaktion vi oplever og

erfarer som barn, tager vi med os ind i voksenlivet. I en anden form,

bliver vores barndom en videreudvikling som vi ubevidst benytter i voksenlivet.

En vigtig ting er - med støtte og omsorg, at kunne se på sig selv og livet,

med ydmyghed og egenomsorg - uden at blive fanget af vores eget forsvar og

måske negative tanker om andres påvirkning af os som personer.


PE traumeterapi...

tager sit udgangspunkt i selv traumet og

støtter en konstruktiv kognitiv proces, til bedre håndtering

af traumet samt minimering af symptomer.

PE traumeterapi er skabt af Dr. Edna Foa og anvendes til

behandling af PTSD og kompleks PTSD, efter krise-

og krigshandlinger, overgreb, ulykker, vold, voldtægt og

tilsvarende svære livstruende oplevelser.


Terapien støtter din oplevelse af dig selv.

Terapien støtter dine muligheder i, at tro og stole mere på dig selv

Terapien støtter dig i processen med at overskue og lægge en ny kurs i livet.


Mine kompetencer er:


Arbejdsrelateret stress.

ADHD/ADD.

Adfærds- og Personlighedsforstyrrelser.

Den svære kærlighed.

Familieliv.

En vanskelig barndom, ungdom.

Mobning.

PTSD og Tjenesterelateret PTSD - kompliceret PTSD efter udsendelse til internationale missioner.

Selvskade, selvmordsadfærd.

Skam, skyld og sorg.

Spiseforstyrrelser.

Traumer.


Min terapi og samtaler, tager deres udgangspunkt i uddannelse ved

Pædagogudd. 2003.

Psykoterapeutisk Institut Aarhus 2015-2019.

Basiskursus ved Gestaltterapeutisk Institut 2015.

Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit 2 for Unge, Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien Skejby samt kurser, uddannelser og efteruddannelser gennem 13 års ansættelse 2007-2020.

Introduktion til Somatic Expierience Therapy ved Peter Levine og Traume healing DK.

Prolonged Exposure udd. ved Edna Foa og Sandy Capaldy.

3 års ansættelse ved Forsvarets Veterancenter som projektmedarbejder og opsøgende rådgiver.

4 udstationeringer på internationale operationer med Forsvaret


Fra 2023 er jeg igen ansat ved Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit 2 for Unge.


samt ikke mindst livserfainger fra 51 år, min skilsmisse, udeboende børn, sygdom i familien og tid alene, savn og afsavn.


Jeg søger inspiration og faglige udgangspunkter i:

Bo Møhl - om emnet selvskadende adfærd.

Carla Sharp - Personlighedsforstyrrelser

Edna Foa - Prolonged Exposure Therapy

Finn Skårderud - Spiseforstyrrelser, selvskade

Henrik Rindom - Misbrug, selvskade

John Henden - Løsningsfokuseret samtaler

Lars J. Sørensen - Skyld, Skam og Sorg

Peter Fornagy - Metalisering

Peter Levine - Somatic Experience Therapy

Susan Hart - Neuropsykologisk Psykoterapi

Zahava Solomon - Sekundær traumatisering