Faglig refleksion til sundhedsfagligt og pædagogisk personale

Er du ergoterapeut, fyssioterapeut, pædagog, sygeplejerske, sosu.assistent ansat ved hospital, plejecenter, præhospital, eller arbejder du som pædagog ved psykiatrien eller ved et socialpsykiatrisk behandlingshjem, pædagogisk opholdssted, bosted, har du her mulighed for, at søge faglig sparring, refleksion, monofalglig- og/eller tværfaglig supervision.


Det er ligeledes muligt, at jeg kan indgå i forløb for afdelinger, sengeafsnit samt klinikker, hvor udgangspunktet kan være konkrete behandlingsmetoder, kvalitetssikring med mere.


Kompetenceudvikling

Er du sportsudøver eller ønsker du blot at blive bedre til det du gør, har du mulighed for at indgå i et forløb, som har til formål, at skærpe dit overblik og fokusere på at øge dine kompetencer.

Sammen tager vi udgangspunkt i det du har og det mål du ønsker at nå.

Faglig refleksion og kompetenceudvikling