Om mig

Jeg hedder Michael P. Kragh, er fyldt 50 år og bor i

lejlighed i udkanten af Åbyhøj, ved Aarhus.

Jeg har valgt, at have mine terapeutiske samtaler

hjemme i min lejlighed, hvor jeg oplever,

at kunne give dig den bedste oplevelse af autentisitet,

nærvær, sindsro og med en ægte følelse af hjerterum,

empati og rar faglighed. 


I forbindelse med min uddannelse til psykoterapeut

ved Psykoterapeutisk Institut i Aarhus,

besluttede jeg mig for, at jeg gerne vil leve, opleve

og mærke livet i en ny retning.


I januar 2019, læste Troels Kløvedals bog

"Alle mine morgener på jorden".

En bog som rørte mig meget og jeg kom igen i kontakt

med tanker om livet og døden samt ikke mindst,

hvad ønsker jeg at nå i livet. Jeg vil gerne mærke

og opleve livet i en ny retning.

Min store drøm er, at sejle fra Panama over Stillehavet til

Marquesas Øerne i Polynesien. En meget lang sejltur, en måned på åbent hav og uden land i sigte.

En sejltur, hvor tankerne om - måske frygten for, at være helt alene i verden. Tankerne om livet og døden. tankerne om, hvorvidt jeg har levet livet som jeg ønskede at leve det.


Denne drøm udlever jeg fra 1. maj til 30. juli 2022, hvor jeg sejler med S/Y Enterprise og lige præcis denne kurs ud over Stillehavet:)


I perioden fra 1992 til 2004, har jeg været udsendt med forsvaret til Kroatien, Bosnien Herzegovina, Kosovo og sidst til Irak,

Min tilknytning til forsvaret har primært været på rådighedskontrakt.


I 2003 blev jeg uddannet pædagog. I juni 2019 afsluttede jeg min 4 årige uddannelse til certificeret psykoterapeut, som jeg har læst til, ved psykoterapeutisk Institut Aarhus og er medlem af Dansk Psykoterapeutgorening.

De seneste 13 år, har jeg været ansat ved et højtspecialiseret ungdomspsykiatrisk sengeafsnit, ved Psykiatrien, ved Aarhus Universitetshospital Skejby.  


I januar 2020, skiftede jeg arbejde og arbejder nu ved Forsvarets Veterancenter, hvor jeg støtter op om overgange mellem de forskellige aktører på Veteranområdet. Jeg støtter op om Veteranen ved samarbejde kommuner, hospitalsspsykiatrien lokal- og socialpsykiatrien med flere. Ud over disse opgaver, arbejder jeg med forskellige projekter, hvis hovedformål er, at støtte op om vore Veteraner.


Jeg sætter utroligt meget pris på de små ting i livet. En duft, en smag, et syn, et blik en kort strejfende berøring, at være autentisk og nærværende til stede i nuet, i livet og med tanken på, at vi blot er i livet, i kraft af andre.

For mig, er den bedste måde at være i livet på, når jeg - mentalt, mærker de mennesker jeg er omkring. Når jeg mærker hele min krop i nuet og giver udtryk for, hvad jeg oplever.

Mit ønske er, at være blandt andre, på en åben og nærværende måde, hvor jeg oplever og er - i videst muligt omfang, helt uden mit forsvar og blot for at møde dig - som den du er og med det du har med dig.


Om mig

Om Sirius-Psykoterapi.


Sirius blev opstartet i 2006, med udgangspunkt i støtte ved hjælp af heste, som pædagogisk intervention.  Det ridemæssige og træningsmæssige for heste, var udgangspunktet taget i den amerikanske horseman Monty Roberts. I 2006 var Monty Roberts i Danmark og jeg havde fornøjelsen af, at Monty Roberts besøgte rideprojektet Sirius hippologisk pædagogisk kompetenceudvikling.


Fra 2012, blev rideprojektet mere målrettet en terapeutisk metode, ved navn EAGALA. Den amreikanske organisation EAGALA er målrettet hesteassisteret terapi og læring. I EAGALA bahandler man blandt andet Veteraner fra det amerikanske forsvar. Børn og unge, som har været udsat for skole-skyderier samt behandling af problematikker som spiseforstyrrelser, angst, ADHD med mere.


Fra  medio 2019 tilpasses Sirius til udelukkende at være med samtaleterapeutisk formål og i oktober ændres navnet til Sirius - Psykoterapi.


Jeg deltager i nationale og internationale konferencer om forskellige emner. Det være sig terapeutiske metoder, behandling af Veteraner i Danmark, Tyskland og USA.


Hvorfor Sirius.

Sirius er himlens klareste stjerne. Sirius er hovedstjernen i stjernebilledet "Store hund" og har i århundrede - måske årtusinder, været benyttet til navigation.

At finde vej, ved at bruge himmelrummet og stjernerne som ledepunkter, har været kendt utroligt længe og benyttes fortsat.

Nu er vi jo - som bekendt, gået over til at benytte GPS-baserede positionssystemer, men stjernerne kigger vi stadigt på.


Så, når det blev Sirius, et det for - metaforisk set og med at afsæt i, at vi i terapi bliver bedre til at se hinanden.

At vi i terapien, skaber mental navigation for hinanden, hvorved vi bliver bedre til selv, at navigere i livet. Bliver bedre til at være os selv, i os selv og med os selv - uden at have behov for, at give andre årsag eller skyld.