Teorien

Teorien

Mine terapi og samtaler, tager deres udgangspunkt i uddannelse ved Psykoterapeutisk Institut Aarhus 2015-2019.

Basiskursus ved Gestaltterapeutisk Institut 2015

Pædagoguddannelsen 2003.

Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit 2 for Unge, Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien Skejby samt kurser, uddannelser og efteruddannelser gennem 13 års ansættelse 2007-2020.

4 udstationeringer på internationale operationer med Forsvaret

samt ikke mindst livserfainger fra 51 år, min skilsmisse, udeboende børn, sygdom i familien og tid alene, savn og afsavn.


Jeg søger inspiration og faglige udgangspunkter i:

Bo Møhl - om emnet selvskadende adfærd.

Carla Sharp - Personlighedsforstyrrelser

Edna Foa - Prolonged Exposure Therapy

Finn Skårderud - Spiseforstyrrelser, selvskade

Henrik Rindom - Misbrug, selvskade

John Henden - Løsningsfokuseret samtaler

Lars J. Sørensen - Skyld, Skam og Sorg

Peter Fornagy - Metalisering

Peter Levine - Somatic Experience Therapy

Susan Hart - Neuropsykologisk Psykoterapi

Zahava Solomon - Sekundær traumatisering